Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Rozporządzenia wykonawcze, poz. 129 [X]

, dnia 29 sierpnia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Porządku Publicznego nr 3/05

o trybie mianowania na stopnie służbowe w Gwardii Teutońskiej (uchylony)

Na podstawie art. 8 ust. 3 Dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 23/05 o Siłach Porządkowych Marchii Teutońskiej z dnia 5 maja 2005 r. zarządzam, jak następuje:

  1. Stopień aspiranta otrzymują bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do służby w Gwardii — z dniem stawienia się do tej służby.
  2. Przedstawiać nominację na wyższe stopnie mogą jedynie Marszałek Gwardii i jego zastępca.
  3. Nie toleruje się nominowania na wyższy stopień przez wzgląd na kontakty prywatne. Jeśli zajdzie taka sytuacja, Marszałek Gwardii lub jego zastępca staną przed sądem Marchii.
  4. Marszałek przedstawia nominację Namiestnikowi.
  5. Jeśli nominacja została przyjęta, na liście dyskusyjnej Marchii Teutońskiej następuje ceremonia awansu.
  6. Ceremonię przeprowadza Marszałek Gwardii lub wyznaczony przezeń zastępca.
  7. W wypadku mianowania na stopnie oficerskie, ceremonię przeprowadza Namiestnik.
  8. Po ceremonii Gwardzista może się posługiwać nowym stopniem.
  9. Namiestnik mianuje na stopień Marszałka Teutonii tylko za wyjątkowe zasługi dla Marchii Teutońskiej i Gwardii.

(—) Krzysztof kaw. Bojar,
Minister Porządku Publicznego Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny