Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1294 [X]

Grodzisk, dnia 22 maja 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Mirosław Kulka.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 19 maja 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mirosław Pawliszyn
Data i miejsce urodzenia: 1985-11-30
Miejsce zamieszkania: Leszczyny (KOR)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-04 (15)
Identyfikator: A8899

Szanowny Książę.

Chciałbym dostać obywatelstwo w Księstwie, ponieważ jestem
ambitny. Posiadam także plany co zrobię po otrzymaniu
obywatelstwa. W planach znajdują się takie plany jak:
założenie firmy, zdobycie tytułu szlacheckiego, zostanie
wybranym do parlamentu. Naprawdę bardzo zależy mi na
obywatelstwie. Ono jest dla mnie jak drzwi do kariery. Będę
bardzo wdzięczny, jeżeli Książę umożliwi mi przejście przez
nie. Po przejściu przez te drzwi będę mógł się swobodniej
poruszać w obrębie księstwa. Będę czuł się równouprawniony.

Proszę o przyznanie obywatelstwa.

mirosław Kulka

Adres IP: 212.106.160.18

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny