Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Rozporządzenia wykonawcze, poz. 130 [X]

, dnia 29 sierpnia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Porządku Publicznego nr 4/05

o umundurowaniu gwardzistów Gwardii Teutońskiej (uchylony)

Na podstawie art. 6 Dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 23/05 o Siłach Porządkowych Marchii Teutońskiej z dnia 5 maja 2005 r. zarządzam, jak następuje:

Art. 1. [Obowiązek noszenia umundurowania]

Gwardziści mają obowiązek noszenia umundurowania:

 1. W czasie patrolowania Marchii.
 2. W czasie ćwiczeń.
 3. Na terenie placówek Gwardii.
 4. W czasie misji bojowych (w czasie działań wojennych na terenie Marchii).
 5. W czasie obchodów świąt i innych uroczystości.

Art. 2. [Przypadki, w których gwardziści są zwolnieni od noszenia umundurowania]

Gwardziści mają prawo do noszenia ubioru cywilnego:

 1. Poza służbą w Gwardii.
 2. Na rozkaz dowódcy.
 3. W czasie pełnienia służby tajnej (konspiracyjnej).

Art. 3. [Rodzaje mundurów]

Wyróżnia się następujące odmiany umundurowania:

 1. Mundur polowy — noszony w trakcie służby w terenie, wykonywania niektórych zadań szkoleniowych oraz w czasie działań wojennych (wspomaganie KSZ).
 2. Mundur wyjściowy — noszony w trakcie wykonywania codziennych zajęć służbowych.
 3. Mundur galowy — noszony w czasie obchodów świąt, awansów i innych uroczystości oraz w czasie przyjmowania delegacji zagranicznych.

(—) Krzysztof kaw. Bojar,
Minister Porządku Publicznego Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny