Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1309 [X]

Grodzisk, dnia 30 maja 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Arkadij Magov.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 28 maja 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Arkadiusz Głodek/ Arkadij Magov
Data i miejsce urodzenia: 11.09.1987 Szubin k/Bydgoszczy
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-05 (23)
Identyfikator: A8905

Wielki Książe Sarmacji!

Zwracam się do Ciebie z prośbą o nadanie mi statusu
obywatela. Pragnę podkreślić iż jestem nowym mieszkańcem
Sarmacji. Trafiłem tutaj przez przypadek, ale bardzo mi się
spodobało i pragnąłbym zostać tu na dłużej. Jestem osobą
zdolną i ambitną. Mam w planach uruchomienie kilka firm w
kilku miastach, a także włączenie się w działalność
polityczną, a do tego obywatelstwo jest niezbędne. Od
jakiegoś czasu udzielam się na LDKS dlatego też mam nadzieję,
że udało mi się ukazać swą osobę w dobrym świetle. Mam
nadzieję, że uda mi się w Sarmacji dokonać czegoś wielkiego.
Wierzę, że obywatelstwo mi w tym pomoże.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem

tow. Magov

Adres IP: 213.158.196.98

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny