Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1314 [X]

, dnia 30 maja 2007 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu 3/Rp/2007

w sprawie powołania zastępcy

§ 1.

Na podstawie art. 8 Statutu CMS Srebrnego Rogu, powołuję Pana Partyka Pulikowskiego na stanowisko Zastępcy Mera.

§ 2.

Zastępcy Mera powierza się następujące obowiązki:

  1. Reprezentowanie społeczności Cesarskiego Miasta na zewnątrz.
  2. Wydawanie rozporządzeń w sprawach dotyczących Cesarskiego Miasta.
  3. Zarządzanie budżetem i majątkiem Cesarskiego Miasta.
  4. Administrowanie stronami internetowymi Cesarskiego Miasta oraz forum.
  5. Wykonywanie kompetencji i obowiązków naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym.
  6. Pomaganie nowym mieszkańcom zapoznać się z zasadami panującymi w Księstwie Sarmacji, poprzez udzielanie odpowiednich informacji.
  7. Sprawowanie funkcji Sekretarza Miasta oraz wszystkich obowiązków i kompetencji zgodnie z rozporządzeniem Mera Srebrnego Rogu o Sekretarzu Cesarskiego Miasta Stołecznego z dnia 26 grudnia 2006 roku.

 

§ 3.

Zastępca Mera nie może powierzać obowiązków wymienionych w § 2. innym osobom.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jan Godowski,
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny