Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1333 [X]

, dnia 5 czerwca 2007 r.

Uchwała Rady Miejskiej Srebrnego Rogu

w sprawie przeprowadzenia kampanii promocyjnej

§ 1.

Na podstawie art 13 Statutu CMS Srebrnego Rogu, przyjmuje się uchwałę zezwalającą na przeprowadzenie kampanii promocyjnej CMS Srebrnego Rogu przez Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego CMS Srebrnego Rogu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Merowi CMS Srebrnego Rogu.

§ 3.

Mer CMS Srebrnego Rogu po zakończeniu kampanii promocyjnej złoży sprawozdanie z jej przebiegu i wykonania.

§ 4.

Regulamin przeprowadzanej kampanii promocyjnej znajduje się w załączeniu niniejszej uchwały.Załącznik:
Regulamin konkursu:

1. Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego CMS Srebrnego Rogu organizuje konkurs promujący CMS Srebrny Róg zwany dalej konkursem.
2. Konkurs dotyczy przygotowania prac: kampanii reklamowej CMS Srebrnego Rogu.
3. Metoda realizacji projektu dowolna.
4. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Księstwa Sarmacji.
5. Uczestnik konkursu powinien nadesłać pracę konkursową na adres e-mail: polapola@autograf.pl
6. Prace konkursowe będzie oceniać jury, w którego skład wchodzi Mer Miasta, Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego CMS Srebrnego Rogu, oraz Przedstawiciel Szlachty CMS Srebrnego Rogu pan Krzysztof bar. Konias h. Cyrkiel.
7. Jury zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z uczestnikami konkursu przed przyznaniem nagród.
8. Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne dla autorów najlepszych prac:
a) nagroda za I miejsce: 100lt
b) nagroda za II miejsce: 70lt
c) nagroda za III miejsce:30lt.
9. Prace konkursowe muszą być nadesłane do 15 czerwca.
10. Sponsorami konkursu są pan Marek kaw. Lipa-Abramowicz-Chojnacki oraz pan Jakub kaw. Kaczyński.
11. Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość wykorzystania nadesłanych prac.
12. Wszelkich informacji udziela Naczelnik wydziału PiI oraz Mer Miasta.

(—) Jan Godowski,
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny