Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1342 [X]

Grodzisk, dnia 10 czerwca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: jolanta syrna.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 3 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: jolanta syrna
Data i miejsce urodzenia: 19 maja 1966- Czeladź
Miejsce zamieszkania: będzin ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-06 (28)
Identyfikator: A8913

Wniosek:

Zwracam się z prośbą o nadanie mi obywatelstwa sarmackiego.

Uzasadnienie:

 Zostając mieszkańcem Sarmacji założyłam, że o nadanie
obywatelstwa ubiegać się będę mogła, i miała etyczne prawo w
momencie, gdy posiądę wiedzę na temat funkcjonowania życia w
KS i poznam ludzi tu zamieszkujących. W tym celu pierwsze
swoje kroki skierowałam do IES. Wykłady dały mi pewną wiedzę,
ale rónolegle sprawiły, że dotarło do mnie, iż moje pierwotne
postanowienie odsunęłoby się w czasie o bliżej
niesprecyzowaną odległość. Gdy jednak JKM wyrażając
stanowisko Korony w sprawie unii z Rzeczpospolitą Sklawińską
stwierdził, że nie sposób ogarnąć całości Sarmacji- wówczas
uznałam, że pomimo braku pełnej widzy mogę złożyć wniosek o
nadanie mi obywatelstwa.

W chwili obecnej wiodę żywot zwykłego mieszkańca KS
zatrudnionego w firmie Syriuszowej; brak innego zajęcia nie
wypływa z lenistwa czy niechęci- jest wynikiem ciągłego
poszukiwania swojego miejsca w Sarmacji, tak by w przysłości
jak najlepiej, najpełniej służyć JKM , KS i wszystkim
mieszkańcom Sarmacji.

jolanta syrna

Adres IP: 80.55.223.134

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; 38E10F24-07E3-2F5A-D1FB-AABAF2913ABD)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny