Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 1344 [X]

Grodzisk, dnia 11 czerwca 2007 r.

Obwieszczenie Księcia

w sprawie ogłoszenia wyników referendum konstytucyjnego

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, ceniąc drożej nad życie wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, dla dobra powszechnego, z największą stałością ducha niniejszą przez naród konstytucję przyjętą ogłaszamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy...

§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie przyjęcia Konstytucji Księstwa Sarmacji:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 160 (100%).
  2. Liczba oddanych głosów: 118 (73.75%).
  3. Postawione w referendum pytanie: Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Księstwa Sarmacji przedstawionej przez Księcia dnia 6 czerwca 2007 r.?
  4. Liczba głosów oddanych na opcję TAK: 90 (76.27%)
  5. Liczba głosów oddanych na opcję NIE: 28 (23.73%)

§ 2.

Stwierdzam, że Konstytucja Księstwa Sarmacji przedstawiona przez Księcia dnia 6 czerwca 2007 r. została przyjęta przez obywateli sarmackich.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny