Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 1348 [X]

Grodzisk, dnia 11 czerwca 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 391

o dalszym ograniczeniu zakresu obowiązywania stanu wyjątkowego (uchylony)

Na podstawie art. 9 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, zarządzam jak następuje:

§ 1.

Przywraca się w pełni moc obowiązywania art. 30 (wolność zgromadzeń i petycji), art. 32 (wolność słowa), art. 34 (wolność informacji i idei), art. 35 (wolność przemieszczania się) oraz art. 40 (wolność stowarzyszeń) Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz zwalnia z aresztu domowego osoby nim objęte.

§ 2.

  1. Przywraca się konstytucyjne uprawnienia Izby Senatorskiej.
  2. Przywraca się konstytucyjne uprawnienia Izby Poselskiej oraz rozwiązuje Komitet Ocalenia Narodowego o północy 25 czerwca 2007 r.

§ 3.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny