Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 1357 [X]

Grodzisk, dnia 12 czerwca 2007 r.

Postanowienie Ministra - Kanclerza

o odwołaniu Wiceministra Spraw Obywatelskich

1.

Na podstawie art. 8 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 379 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 29 marca 2007 r., na wniosek Ministra Spraw Obywatelskich, odwołuję z urzędu Wiceministra Spraw Obywatelskich pana ZBYSZKA bnt VON THORN-BROWARCZYKA.

2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Dariusz "Kedar" Makowski Minister-Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny