Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1368 [X]

Grodzisk, dnia 16 czerwca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Aleksander Nowak.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 13 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Aleksander Nowak
Data i miejsce urodzenia: 17 luty 1993
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-06-16 (362)
Identyfikator: A7308

Wasza Wysokość!

Szanowni Państwo biorący udział w pracach Biura Spraw
Obywatelski!

Niniejszym ośmielam się ponowić mój wniosek sporządzony przed
miesiącem, który decyzją Pani Dyrektor Gabinetu Spraw
Obywatelskich został wstrzymany na okres jednego miesiąca:

"Ośmielam się drugi raz w swoim życiu złożyć wniosek o
przyznania - a raczej przywrócenie - obywatelstwa
Sarmackiego. Jest to dla mnie trudna decyzja, pogodziłem się
z tym, że będę zwykłym, szarym pionkiem w wielkiej machinie
jaką jest Księstwo Sarmacji. Może kiedyś źle zrobiłem, a
teraz będę za to płacił. Nie mam już ambicji wracać do ław
sejmowych, rządowych, czy laski Marszałkowskiej - chcę być
zwykłym człowiekiem, zwykłym Obywatelem. Będę głosował w
wyborach, może wstąpię do partii i zacznę działać na niższych
stanowiskach. Już nic na siłę, nie będę się pchał. Piszę ten
wniosek pod wpływem rozmowy, z moim - może i byłym -
wirtualnym przyjacielem, prawdopodobnie jedynm człowiekiem,
który wspierał mnie w czasie akcji "Nowak musi odejść".
Myślę, że nie będzie zły, gdy ujawnię jkego nazwisko - mówię
o Marszałku Folvil-Arped. W chwili obecnej Wasza Wysokość
oraz Szanowni Państwo mogą być chyba pewni tylko jednego -
tego, że nie będę kolejnym słupem. Wiem, że niekoniecznie
wszysycy mi wierzą, ale cóż. Zasłużyłem na to.

Z pokorą przyjmę decyzję jakakolwiek ona będzie."

Jeszcze raz proszę o zaufanie.

Aleksander kaw. Nowak

Adres IP: 83.8.203.242

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada Plus 5.6)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny