Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 1371 [X]

Grodzisk, dnia 17 czerwca 2007 r.

Rozporządzenie Burmistrza Grodziska nr 2/2007

w sprawie powołania Dyrektora Centrum Promocji i Informacji (uchylony)

Na podstawie art. 8 pkt. 2 Statutu Książęcego Miasta Grodziska oraz art. 3 pkt. 3 Uchwały Rady Miasta Grodzisk nr 58 Burmistrz Książęcego Miasta Grodzisk powołuje na urząd Dyrektora Centrum Promocji i Informacji Pana DARIUSZA DAROWSKIEGO.

(—) Łukasz Kowalski,
p.o. Wiceburmistrz Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny