Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1375 [X]

Almera, dnia 18 czerwca 2007 r.

Obwieszczenie Gubernatora Baridasu

o wyniku wyborów uzupełniających do Senatu (uchylony)

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt. 3 Ordynacji Wyborczej z dnia 9 listopada 2006 r. mandat senatorski uzyskał pan Loen v-hr. Nikołajewicz-Iwanow Prielożny.

(-) Daniel von Staufen

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny