Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1392 [X]

Grodzisk, dnia 22 czerwca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Marcin Markowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 21 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marcin Markowski
Data i miejsce urodzenia: 31.03.1993r. Sulęcin
Miejsce zamieszkania: Gorzów Wielkopolski ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-14 (38)
Identyfikator: A8939

Chciałbym być pełnoprawnym obywatelem Księstwa Sarmacji,
ponieważ chcę wnieść dużo do Księstwa. Dzięki temu
obywatelstwu mógłbym się podjąć pracy w polityce Sarmackiej
co jest jednym z moich marzeń związanych w Księstwie,
ponieważ chciałbym wiele dla Księstwa zrobić i zająć sie jego
polityką. Byłbym aktywnym Sarmatą, wyrażałbym swoje zdanie.
Chciałbym być aktywnym Sarmatą co umożliwiłoby mi
obywatelstwo Sarmackie. Chcę coś osiągnąć w tym państwie,
chciałbym żeby troche mieszkańców Księstwa zapamietało mnie
jako człowieka, który coś dla nich zrobił dobrego. Wiem, że
we wniosku trzeba wypisać minimum 10 zdań ale juz nie wiem co
napisać

Marcin Markowski

Adres IP: 82.160.209.206

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny