Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1393 [X]

Grodzisk, dnia 22 czerwca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Jakub Petryszyn.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 18 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jakub Petryszyn
Data i miejsce urodzenia: 28.01.1992
Miejsce zamieszkania: Zielona Góra ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-06 (43)
Identyfikator: A8915


                   Wielce Szanowny
Czytający ten Wniosek.

   Na wstępie tej petycji witam Pana/Panią który/a to
czyta i szczerze pozdrawiam.

  Chciałbym się ubiegać o nadanie mi skromnemu
mieszkańcowi, Obywatelstwa Sarmackiego. Moją prośbę
argumentuję w następujący sposób :

-Obywatelstwo pomogło by mi zwłaszcza w prowdzeniu
jakiejkolwiek polityki w Sarmacji.

-Kolejnym punktem jest to iż jako obywatel byłbym z pewnością
zyskał bym ,w niektórych środowiskach Sarmackich, na znaczeniu
i łatwiej by było mi zawierć korzystne znajomości.

-Uzyskał bym dostęp do wielu stanowisk ,które dostepne są
tylko Obywatelom.

-Mógł bym znaleźć sobie jakąś lepszą pracę, w czym
Obywatelstwo znacznie pomaga gdyż niektórzy z pracodawców
przyjmują jedynie obywateli.

     Kończąc chciałbym raz jeszcze pozdrowić
Czytającego/Czytjącą tę petycję Pana/Panią. Jak i prosić o
możliwie szybkie rozpatrzenie mojej prośby

 Z poważaniem

Jakub Petryszyn

Adres IP: 62.87.183.44

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny