Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika Tropikany (zniesiona)Decyzje administracyjne, poz. 1394 [X]

Sola, dnia 22 czerwca 2007 r.

Postanow0ienie El Presidente Juniora nr 3/207

w sprawie powołania Sekretarza Republiki Tropikany

1.

Powołuję Pana Timiosa hr. Kiechajasa na stanowisko Sekretarza Republiki Tropikany.

2.

Do obowiązków Sekretarza należeć będzie informowanie mieszkańców Księstwa Sarmacji o wydarzeniach i działaniach prowadzonych w Republice Tropikany.

3.

Postanowienie jest skuteczne w chwili ogłoszenia.

Paviel bnt. Browarczyk
El Presidente Junior

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny