Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1396 [X]

Grodzisk, dnia 23 czerwca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Jarek Sadowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 23 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jarek Sadowski
Data i miejsce urodzenia: 8 września 1992, Ciechanów
Miejsce zamieszkania: Raciąż ()
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2004-12-22 (912)
Identyfikator: A2690

Nadszedł wreszcie ten dzień. Czekałem cierpliwie, teraz już
nie muszę. Gdy tylko przeczytałem w panelu mieszkańca
"Mieszkasz w Sarmacji od 912 dni." udałem się do urzędu
wypełnić ten wniosek. W tym miejscu proszę o nadanie mi,
Jarkowi Sadowskiemu, synowi Rodu Cesarzy Teutońskich,
baronetowi Księstwa Sarmacji, obywatelstwa Rzeczpospolitej
Sarmackiej.
Mam nadzieję, że obywatelstwo pomoże mi w mojej działalności
na terenach Księstwa Sarmacji, tak jak kiedyś.
Dziękuję za przeczytanie mojego wniosku.

Jarek jarosad Sadowski

Adres IP: 83.24.87.119
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny