Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika Tropikany (zniesiona)Rozporządzenia ministrów, poz. 1403 [X]

Sola, dnia 24 czerwca 2007 r.

Rozporządzenie El Informatique Bandas

o powołaniu członka EIB

1.

Na podstawie art. 5 Dekretu El Presidente Juniora nr 2/2007 o El Informatique Bandas z 24 czerwca 2007 r. powołuję na członka El Informatique Bandas Pana Zbyszka barona von Thorn-Browarczyka

2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel bnt Chojnacki
El Prezesione de la Informatique Bandas

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny