Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1407 [X]

Grodzisk, dnia 25 czerwca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Daniel Wysocki.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 21 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Daniel Wysocki
Data i miejsce urodzenia: 11.08.1981 Toruń
Miejsce zamieszkania: Toruń ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-04 (48)
Identyfikator: A8895

Wiwat Książę! Wiwat Sarmacja!

Chciałbym uzyskać obywatelstwo księstwa sarmacji. Aby móc w
pełni realizować się politycznie. Uzyskanie obywatelstwa
umożliwi mi także aktywne uczestnictwo w życiu księstwa. W
planach mojej działalności jest min. aktywne wspieranie
zakonu sigmara. Pomoc w rozbudowie jego włości. Planuje także
służbę w książęcych siłach zbrojnych. Proszę o pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku.

Ku chwale Sigmara!

Daniel Wysocki

monter

Adres IP: 83.8.194.79

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny