Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1408 [X]

Grodzisk, dnia 25 czerwca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Lidia Sammer.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 22 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Lidia Sammer
Data i miejsce urodzenia: 13.03.1988 Szczecin
Miejsce zamieszkania: Szczecin ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-24 (29)
Identyfikator: A8984

Bardzo mi zależy na obywatelstwie. . moim zdaniem to
najważniejszy czynnik do jakiego kolwiek funkcjonowania w
sarmacji.

Chciała bym pracować w Sarmacji i zaistniećw jakiś sposób na
arenie politcznej a do tego obywatelstwo jest niezbędne.

Chcę zdobyć prace i być aktywną mieszkanką.Pragne przyczynić
się pomocy w rozwoju nowej prowincji trizondal.Chce poznawać
zwyczaje oraz prawo Sarmacji.

Pragne poznać nowych ludzi oraz inną kulturę jaka panuje w
v-świecie.

Lidia Sammer

Adres IP: 87.206.33.229

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MEGAUPLOAD 1.0)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny