Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 1413 [X]

Grodzisk, dnia 26 czerwca 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 396

o odwołaniu stanu wyjątkowego (uchylony)

Na podstawie art. 9 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, z chwilą ogłoszenia, odwołuję stan wyjątkowy wprowadzony Dekretem Księcia Sarmacji nr 389 o wprowadzeniu stanu wyjątkowego z dnia 6 czerwca 2007 r.

Dokonano korekty oczywiście błędnego odniesienia do niewłaściwego dekretu o stanie wyjątkowym. 15.10.2007.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny