Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika Tropikany (zniesiona)Decyzje administracyjne, poz. 1416 [X]

Sola, dnia 27 czerwca 2007 r.

Rozporządzenie El Prezesione de la Informatique Bandas

o powołaniu członka EIB

1.

Na podstawie art. 5 Dekretu El Presidente Juniora nr 2/2007 o El Informatique Bandas z 24 czerwca 2007 r. powołuję na członka El Informatique Bandas Pana BARTŁOMIEJA markiza STANISZCZAKA.

2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel bnt Chojnacki
El Prezesione de la Informatique Bandas

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny