Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1418 [X]

Grodzisk, dnia 27 czerwca 2007 r.

Uchwały Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 65

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 12 ust. 1 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera Pana DARIUSZA DAROWSKIEGO na funkcję Przewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
p.o. wiceprzewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny