Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1419 [X]

Grodzisk, dnia 27 czerwca 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 66

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 5 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera Pana ŁUKASZA KOWALSKIEGO na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
p.o. wiceprzewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny