Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1421 [X]

Grodzisk, dnia 28 czerwca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Wojciech Kaczmarczyk.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 24 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Wojciech Kaczmarczyk
Data i miejsce urodzenia: 01 05 1988 Katowice
Miejsce zamieszkania: Rybnik ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2004-12-24 (911)
Identyfikator: A2799

Proszę o ponowne nadanie mi obywatelstwa, gdyż wstałem właśnie
z grobu.

W. Kaczmarczyk

Adres IP: 217.99.72.117

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny