Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika Tropikany (zniesiona)Decyzje administracyjne, poz. 1424 [X]

Sola, dnia 28 czerwca 2007 r.

Postanowienie El Presiente Juniora nr 7/2007

w sprawie powołania Vicegubernadore

1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu El Presidente Juniora nr 4/2007 o Rządzie Republiki Tropikany z dnia dnia 28 czerwca 2007r., na wniosek El Gubernadore, powołuję Pana Timiosa hr. Kiechajasa na urząd Vicegubernadore Republiki Tropikany.

2.

Vicegubernadore, Panu Timiosowi hr. Kiechajasowi , przysługuje wynagrodzenie w wysokości 35 lt miesięcznie.

3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Paviel bnt Browarczyk
El Presidente Junior

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny