Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1425 [X]

Grodzisk, dnia 28 czerwca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Marcin Piotrowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 25 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: marcin piotrowski
Data i miejsce urodzenia: 15 listopad 1993
Miejsce zamieszkania: Tuchola ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-12 (44)
Identyfikator: A8934

Wasza Wysokość!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadanie mi Obywatelstwa
Sarmackiego, a tym samym stanu Obywatela Sarmackiego. Jest to
dla mnie bardzo ważny czynnik, otwierający drogę do wielu
zawodów, czy aktywności politycznej. Pragnę mieć tak isam
wpływ jak pozostali mieszkańcy Sarmacji cieszący się właśnie
posiadaniem obywatelstwa, którzy mają wpływ na rozówj
Sarmacji, nadawenia jemu odpowiedniego kierunku biorąc udział
w wyborach do Izby Poselskiej, czy też samemu do niej
startując.

poważnie myślę także nad otworzeniem własnego biznesu w
systemie automatycznej gospodarki SYRIUSZ, który zajmowałby
się przemysłem drzewnym, produkcją desek.

Zależy mi na dobrej, opłacalnej pracy pozasystemowej - a do
tej jak wiadomo, w większości wymagane jesty obowiązkowo
Obywatelstwo Sarmackie, chyba, że mowa o Marchii Teutońskiej,
jednakże w chwili obcnej nie myślę nad migrają zarabkową w ten
rejon Księstwa.

Obiecuję, że nie zamrnuję szansy jaką da mi JKM nadając
Obywatelstwo i będę służył Księciu, narodowi oraz całemu
światowi wirtualnego, a także dumnie Reprezentował księstwo
Sarmacji.

Marcin Piotrowska

Adres IP: 83.4.40.51

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny