Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1429 [X]

Grodzisk, dnia 29 czerwca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Kamil Wawrzyniak.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 26 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Kamil Wawrzyniak
Data i miejsce urodzenia: 07.10.1993 Ciechanów
Miejsce zamieszkania: Raciąż ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-24 (33)
Identyfikator: A8981

                    Wiwat ,Wiwat Książę!

Jestem mieszkańcem Księstwa Sarmacji od ponad
miesiąca,jednakże od początku mojej przygody z Sarmacją
chciałem robić
coś więcej dla wspólnoty, w której zapragnąłem żyć.Chciałbym
wykorzystać moje umiejętności aby
przyczynić się do rozwoju tej niezwykłej cywilizacji,
której to wyraziłem chęć tworzenia. Myślę, że istnieje w
Sarmacji wiele
dziedzin wirtualnego życia, w których mógłbym się wykazać i
chciałbym mieć szansę móc wykorzystać je w pełni. Dlatego
proszę o przyznanie mi             obywatelstwa
Sarmackiego. W
momencie jego nadania , stanę się pełnoprawną częścią tej
wielkiej wspólnoty, jaką niewątpliwie jest naród
Sarmacki. Czuję, że mogę się tu przydać, że mogę wpłynąć na
Jego losy. Bez obywatelstwa, jest to możliwe w jedynie
ograniczonym stopniu.

Kamil Wawrzyniak

Adres IP: 83.12.117.43

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny