Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1430 [X]

Grodzisk, dnia 29 czerwca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Paulina Celeste.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 26 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Paulina, Celeste (a), Neste G.
Data i miejsce urodzenia: 11 stycznia 1992
Miejsce zamieszkania: Sosnowiec ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-06-07 (19)
Identyfikator: A9086

Każdego poranka kiedy się budzę nachodzi mnie myśl że
chciałabym coś zrobić dla naszego mikroświata, Próbuję,
kombinuję i coraz bliżej jestem swych celów. Z każdym dniem,
każdą godziną..., każdą sekundą swego istnienia w Sarmacji
chcę ją coraz godniej reprezentować w skali ogólnonardowej,
oraz wsród osób których dotychczas mikronacje nie
interesowały... Owszem robię to teraz - bez obywatelstwa...
ale to obywatelstwo dałoby mi jeszcze większe szanse na
zaistnienie - Chciałabym mieć tutaj rodzinę, kształtować
swoją osobę.... Chciałabym dać poznać się na nowo. Jednym
słowem a właściwie to dwoma -chcę być. O moim życiu w
księstwie Sarmacji można by powiedzieć krótko - prowadzę
spokojny żywot chociaż mam już stanowisko urzędnicze w Krezie
albowiem jestem tam osobą od spraw reklamy no i tak w drodze
wyjątku na czas wyjazdu burmistrza Krezu (tjst. tydzień nawet
dostałam propozycję zastępowania go którą przyjełam) Mam tutaj
kilka zaprzyjaźnionych osób z którymi utrzymuję codzienne lub
prawie codzienne stosunki - jest mi tutaj dobrze.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku - pisałam go
bez żadnych gotowców żeby był jak najbardziej szczery.

Paulina Celesta

Adres IP: 80.55.139.194

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny