Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 1432 [X]

Grodzisk, dnia 1 lipca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Rządu

§ 1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., odwołuję Pana DARIUSZA bnt MAKOWSKIEGO z urzędu Ministra–Kanclerza.

§ 2.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r. powierzam funkcję Ministra-Kanclerza własnej osobie.

§ 3.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r. powołuję w skład rządu:

  1. Pana DANIELA bnt CHOJNACKIEGO na urząd Ministra–Podkanclerzego,
  2. Pana MATEUSZA mar. GAWENDĘ na urząd Ministra Finansów i Gospodarki,
  3. Pana WIKTORA hr. SZPUNARA na urząd Ministra Kultury i Promocji,
  4. Pana WOJCIECHA KACZMARCZYKA na urząd Ministra Samorządu Terytorialnego,
  5. Pana PRZEMYSŁAWA FLAKA na urząd Ministra Spraw Obywatelskich,
  6. Pana MATWIEJA diuka SKARBNIKOWA na urząd Ministra Spraw Zagranicznych,

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny