Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1435 [X]

Grodzisk, dnia 2 lipca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: andrzej .

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 29 czerwca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: asp. Andrzej Zawada
Data i miejsce urodzenia: 12.07.1977r. Myślenice
Miejsce zamieszkania: Kraków ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-06-14 (15)
Identyfikator: A9133

jestem w Sarmacji od piętnastu dni. Bardzo chciał bym należeć
do tak zacnej mikronacji jaką jest społeczeństwo sarmackie.
Chcę uczestniczyć jako pełny obywatel w życiu Sarmacji.
Pozwoli mi to na pełną realizację swoich celów jako
pełnowartościowy obywatel. Chcę się rozwijać i dążyć do
osiągnięcia jak najwyższego społecznego statusu mieszkańca i
obywatela Sarmacji. Jest to mój pierwszy wniosek o nadanie
obywatelstwa. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
Z poważaniem Andrzej Zawada.

Andrzej Z.

Adres IP: 213.134.160.228

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny