Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1441 [X]

Grodzisk, dnia 9 lipca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Paweł Fryderyk August.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 2 lipca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Paweł Fryderyk August
Data i miejsce urodzenia: warszawa
Miejsce zamieszkania: Warszawa ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-06-18 (14)
Identyfikator: A9157

Bardzo chciałbym zostać obywatelem księstwa Sarmacji, gdyż
mam nadzieję w pełni uczestniczyć w życiu politycznym i
społecznym kraju. Przez kilkanaście ostatich dni zapoznałem
się z prawem i konstytucją Księstwa Sarmacji, ucząc się w
instytucie Edukacji. Mam także dużo pomysłów które chciałbym
w Sarmacji zrealizować. Moje poglądy konserwatywne ściśle
wiążą się z sarmacką demokratyczną monarchią konstytucyjną,
którą uważam z resztą za najlepszy ustrój dla państwa.
Chciałbym ponadto związać swoją przyszłość z polityką i
biznesem, co jest do zrealizowania w wirtualnym państwie
Sarmacji. Podpisując tą deklarację, obiecuję przestrzegać
konstytucji, wszelkich praw Księstwa, władzy Księcia, Izby
poselskiej i senatorskiej parlamentu. Jako konserwatysta
umiłowałem porządek i dyscyplinę, dlatego też chcę dołączyć
do grona obywateli, ponieważ w Księstwie Sarmacji doszukałem
się cnót powyżej wymienionych. Ponadto swą kandydaturę
uzasadniam swym zamiłowaniem historii, polityki, które są na
porządu dziennym w tym kraju. Chcę być aktywnym wyborcą,
sarmackim patriotą, pełnoprawnym obywatelem. Bardzo proszę o
zozpatrzenie mojego wniosku i podjęcie decyzji w mojej
sprawie.

Paweł Fryderyk August

Adres IP: 89.78.228.220

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny