Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1446 [X]

Almera, dnia 12 lipca 2007 r.

Ustawa Senatu Baridasu nr 2

o zmianie Ustawy Kodekst Społeczny (uchylony)

Art. 1

  1. Skreśla się art. 18 Kodeksu Społecznego: „Każdy członek stanu najwyższego, wysokiego i średniego ma prawo na wyraźną i uzasadnioną prośbę do refundacji przez Baridas poniesionych kosztów wyżywienia”
  2. Skreśla się art. 19 Kodeksu Społecznego: „Każdy członek stanu najwyższego, wysokiego i średniego ma prawo na wyraźną i uzasadnioną prośbę do refundacji przez Baridas poniesionych kosztów leczenia lub innych form opieki zdrowotnej”
  3. Skreśla się art. 20 Kodeksu Społecznego: „Każdy członek stanu najwyższego, wysokiego i średniego ma prawo do refundacji przez Baridas poniesionych kosztów zakwaterowania lub budowy domu odpowiadającego jego stanowi”

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj mar. Arped-Muzyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny