Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1448 [X]

Grodzisk, dnia 12 lipca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Arek Macak.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 lipca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Arek macak
Data i miejsce urodzenia: 1979.02.11 Toruń
Miejsce zamieszkania: Toruń ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-06-18 (18)
Identyfikator: A9141

Wiwat Książę.

Wiwat Sarmacja.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku o nadanie
obywatelstwa tegoż państwa. Moja prośbę popieram argumentem,
iż moje doświadczenie zawodowe, którym dysponuje jak również
chęć do zrobienia czegość dla wirtualnego państwa może być
pożyteczne.

Dodatkowym argumentem, który może pozytywnie wpłynąć na
opinie władz. fakt, że jestem v-synem znakomitego barona
Macak. Chce poznać wewnętrzna strukturę i zasady działania
systemu mikroekonomicznego. Wspomoc Sarmację nie tylko bierną
postawą ale i czynem.

Wiwat Sigmar.

Ares

Adres IP: 158.75.205.69

Przegladarka: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.8.1.3) Gecko/20070310 Iceweasel/2.0.0.3 (Debian-2.0.0.3-1)

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny