Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 1450 [X]

Grodzisk, dnia 13 lipca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Taoiseacha Miasta Koronnego Morwieńca (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 5, ust. 2 oraz ust. 1, pkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 333 o miejscowościach z dnia 29 października 2006 r. powołuję na stanowisko Taoiseacha Miasta Koronnego Morwieńca pana JAKUBA RADETZKY'EGO.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny