Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1453 [X]

Almera, dnia 14 lipca 2007 r.

Uchwała Senatu Baridasu

w sprawie wyrażenia wotum zaufania dla Ministra-Kanclerza (uchylony)

Na podstawie art. 4 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r. Senat Baridasu udziela wotum zaufania Ministrowi-Kanclerzowi Księstwa Sarmacji Panu Krzysztofowi baronowi Koniasowi.

(—) Mikołaj mar. Arped-Muzyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny