Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1459 [X]

Grodzisk, dnia 18 lipca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Wioleta Kijewska.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 10 lipca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Wioleta Kijewska
Data i miejsce urodzenia: 17.02.1989 w Ciechanowie
Miejsce zamieszkania: Ciechanów ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-12-01 (585)
Identyfikator: A5739

Jestem w Sarmacji od prawie 600 dni. Kiedyś miałam
obywatelstwo, ale zostało mi ono odebrane przez nieobecność.
Pragnę, aby zostało mi ono ponownie nadane. Mam zamiar
założyć firmę w Książęcym mieście Grodzisk. Mam już nawet
wykupiony grunt i uzbierane pieniądze. Obywatelstwo bardzo by
mi ułatwiło wykonanie tego zadania. Tym razem nie popełnię już
takiego samego błędu. Będę dbała o moje koto na tej stronie.
Obiecuję zachowywać się, jak na obywatela Sarmacji przystało.
Jeszcze raz proszę o nadanie mi obywatelstwa.

Wioleta Kijewska

Adres IP: 83.24.249.87

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny