Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 146 [X]

Grodzisk, dnia 12 września 2005 r.

Ogłoszenie Księcia Sarmacji

w sprawie wyników wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 182 — Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 24 listopada 2004 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 80 (100%).
 2. Liczba oddanych głosów: 62 (77,5%).
 3. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Międzyprowincjonalny Ruch Wolnościowy (MRW): 158 głosów (46,74% wszystkich oddanych):
   1. Małgorzata szlachetna dama Muzyk: 29.
   2. Michał hrabia Ł.: 20.
   3. Piotr Soboń: 19.
   4. Zbyszko kawaler Browarczyk: 19.
   5. Wojciech baron Kaczmarczyk: 24.
   6. Andrzej Dzikowski: 19.
   7. Wiktor hrabia Szpunar: 28.
  2. Narodowy Związek Monarchistyczny (NZM): 175 głosów (51,77% wszystkich oddanych):
   1. Piotr diuk Hasselandzki: 31.
   2. Robert hrabia C*****ski: 31.
   3. Mateusz baron Bartkowiak: 25.
   4. Maciej hrabia Poleszczyk: 24.
   5. Iulius Caius baronet Cezar: 26.
   6. Kryspin kawaler Bober: 17.
   7. Andrzej baronet Opalski: 21.
  3. Krzysztof Różalski: 5.
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 3 (4,84%).

§ 2.

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej stwierdzam, iż mandaty poselskie uzyskali:

 1. Mateusz baron Bartkowiak (NZM),
 2. Iulius Caius baronet Cezar (NZM),
 3. Robert hrabia C*****ski (NZM),
 4. Piotr diuk Hasselandzki (NZM),
 5. Małgorzata szlachetna dama Muzyk (MRW),
 6. Maciej hrabia Poleszczyk (NZM),
 7. Wiktor hrabia Szpunar (MRW).

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny