Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 1460 [X]

Grodzisk, dnia 19 lipca 2007 r.

Zarządzenie Ministra-Kanclerza

w sprawie upoważnienia Ministra-Podkanclerzego do kontrasygnaty aktów urzędowych Księcia

§ 1.

Na podstawie art. 1, ust. 3 Dekretu Księcia nr 393 o kontrasygnacie upoważniam Ministra-Podkanclerzego DANIELA bnt CHOJNACKIEGO do kontrasygnowania aktów urzędowych Księcia Sarmacji.

§ 2.

Zarządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Minister-Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny