Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 1461 [X]

Grodzisk, dnia 20 lipca 2007 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

o powołaniu Wiceministrów Spraw Obywatelskich

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., na wniosek Ministra Spraw Obywateslich, powołuję na urząd Wiceministra Spraw Obywatelskich pana Krzysztofa kaw. Wróbla.

§ 2.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 397 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 30 czerwca 2007 r., na wniosek Ministra Spraw Obywateslich, powołuję na urząd Wiceministra Spraw Obywatelskich pana Simone kaw. Liberi.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Minister-Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny