Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1464 [X]

Grodzisk, dnia 20 lipca 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 68

w sprawie utworzenia osiedla Morskiego (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 12 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Utworzenie osiedla]

Do systemu wprowadza się działki o identyfikatorach GRO0324-GRO0373. Znajdują się one na terenie nowo utworzonego osiedla Morskiego.

§ 2. [Nazwy ulic]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Bosmańska,
 2. Spokojna,
 3. Bajeczna,
 4. Elektryczna,
 5. Robotnicza,
 6. al. Księżycowa,
 7. al. Nowogrodzieńska,
 8. al. Różana,
 9. Morska,
 10. Mokra,
 11. Słona,
 12. Falowa,
 13. Bryzy,
 14. Żeglarska,
 15. Łososiowa,
 16. Bursztynowa,
 17. Albatrosa,
 18. Stoczniowa,
 19. Marynarska,
 20. Mysia,
 21. Świńska,
 22. Ośla,
 23. Jastrzębia,
 24. Kozia,
 25. Karmazynowa,
 26. ---
 27. Kamienna,
 28. Psia,
 29. Kocia,
 30. Diamentowa,
 31. Szafirowa,
 32. Fioletowa,
 33. Zielona,
 34. Granatowa,
 35. Purpurowa,
 36. Rubinowa,
 37. Szafirowa,
 38. Turkusowa,
 39. Tęczowa,
 40. Złota,
 41. Srebrna,
 42. Jaśminowa,
 43. Świnek Morskich,
 44. Lotnicza,
 45. Stokrotkowa,
 46. Słonecznikowa,
 47. Niezapominajkowa,
 48. Chomikowa,
 49. Bociania,
 50. pl. Miryjski.

§ 3. [Ceny działek]

 1. Działkę GRO0359 przekazuje się rządowi jako zabytek.
 2. Ceny działek GRO0324-GRO0333 wynoszą tyle, ile ceny działek na Starym Mieście.
 3. Ceny pozostałych nowo utworzonych działek wynoszą tyle, ile ceny działek na Podgrodziu i w Starej Hucie.

§ 4. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2007 r.

(—) Łukasz bar. Kowalski, wiceprzewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny