Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1479 [X]

, dnia 16 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu 1/2006

o patronacie Cesarskiego Miasta Stołecznego

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki objęcia inicjatywy lub instytucji patronatem Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu - zwanym dalej "patronatem".

§ 2.

Celem patronatu jest stymulowanie rozwoju Narodu Teutońskiego poprzez wspieranie, będącej zgodną z prawem Księstwa Sarmacji działalności z zakresu:

 

§ 3.

Środki na realizację celów pochodzą z konta miasta Srebrny Róg.

§ 4.

O objęciu patronatem inicjatywy lub instytucji, sposobie pomocy i kwocie dofinansowania decyduje Mer po zasięgnięciu opinii Rady Miasta.

(—) Konrad 'Veal' Hergemon
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny