Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1480 [X]

, dnia 16 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu 2/2006

o administracji Bankiem Teutońskim

§ 1.

Rozporządzenie określa zasady administracji Bankiem Teutońskim, zwanym dalej "bankiem", będącym własnością Cesarskiego Miasta Stołecznego.

§ 2.

Na czele banku stoi Prezes powoływany i odwoływany przez Radę Miasta Srebrny Róg.

§ 3.

Do zadań Prezesa należą w szczególności:

 

§ 4.

Zasady realizacji zadań określa Prezes w drodze rozporządzenia.

§ 5.

Budżet banku i wynagrodzenie Prezesa określa Mer w drodze rozporządzenia.

(—) Konrad 'Veal' Hergemon
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny