Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1482 [X]

, dnia 27 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu 6/2006

o Sekretarzu Cesarskiego Miasta Stołecznego

§ 1.

Rozporządzenie określa kompetencje Sekretarza Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu, zwanego dalej "sekretarzem".

§ 2.

Do zadań Sekretarza należą w szczególności:

 

§ 3.

Mer może przekazać Sekretarzowi część swoich obowiązków na mocy swojego Rozporządzenia.

§ 4.

Mer może upoważnić Sekretarza do podejmowania czynności Mera podczas jego nieobecności.

§ 5.

Decyzje o powołaniu lub odwołaniu Sekretarza podejmuje Rada Miasta Srebrny Róg.

§ 6.

Wynagrodzenie Sekretarza określa Mer w drodze rozporządzenia.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia traci moc rozporządzenie Mera Cesarskiego Miasta nr 3/2006.

(—) Konrad 'Veal' Hergemon
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny