Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 15 [X]

Grodzisk, dnia 15 sierpnia 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 14

w sprawie nazw ulic na Przymorzu i Nowym Porcie oraz w innych dzielnicach Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 12 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Nazwy ulic na Przymorzu i Nowym Porcie]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Piękna,
 2. Nowa,
 3. Walecznych,
 4. Stroma,
 5. Borysa Bękarta,
 6. Nadmorska,
 7. Nowatorska,
 8. Aleja Zatokowa,
 9. Północna,
 10. Zachodnia,
 11. Wielkosarmacka,
 12. Aleja Odbudowy,
 13. Studziałkowa,
 14. Fantazyjna.

§ 2. [Nazwy ulic w innych dzielnicach]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 2 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom i mostowi nazwy:

 1. Sosnowa,
 2. Dębowa,
 3. Topolowa,
 4. Gniewska,
 5. Aleja Szeroka,
 6. Aleja Liberta,
 7. Nabrzeże Kasztelskie,
 8. Most Przy Ujściu.

§ 3. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny