Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2005, poz. 150 [X]

Grodzisk, dnia 15 września 2005 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Rządu

§ 1.

Na podstawie art. 4 ust. 2 Dekretu o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 12 czerwca 2005 r. przyjmuję dymisję Ministra-Kanclerza, ROBERTA hrabiego CZEKAŃSKIEGO, oraz powierzam mu dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego Ministra-Kanclerza.

§ 2.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu o Rządzie Księstwa Sarmacji desygnuję ROBERTA hr. CZEKAŃSKIEGO na urząd Ministra-Kanclerza, a na jego wniosek:

  1. PAWŁA kawalera STASZKA na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego,
  2. TIMIOSA baroneta KIECHAJASA na urząd Ministra Ekonomii, Finansów i Samorządu Terytorialnego,
  3. MATEUSZA hrabiego GAWENDĘ na urząd Ministra Infrastruktury,
  4. JULIUSZA baroneta CEZARA na urząd Ministra Spraw Obywatelskich,
  5. PIOTRA diuka HASSELANDZKIEGO na urząd Ministra Spraw Zagranicznych.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny