Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie godności senatorskiej, poz. 1562 [X]

Grodzisk, dnia 30 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia godności senatorskiej

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji stwierdzam wygaśnięcie godności senatorskiej Pana MATEUSZA hr. BARTKOWIAKA w związku z niezłożeniem ślubowania w ciągu siedmiu dni od dnia stwierdzenia objęcia godności senatora.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny