Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1576 [X]

Grodzisk, dnia 2 sierpnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Konrad von Sobieszek.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 28 lipca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Konrad Sobieszek
Data i miejsce urodzenia: 09.09.1988
Miejsce zamieszkania: Puławy ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-26 (63)
Identyfikator: A9001

Chciałbym otrzymać obywatelstwo Sarmacji, ponieważ uważam, że
jest to bardzo ciekawy i fajny kraj. Jego mieszkańcy są
bardzo mili i wiele razy mi pomagali, także chciałbym im się
odwdzięczyć tym, że otrzymałem obywatelstwo Sarmacji. Wiele
razy na LDKS widziałem przysięgi na obywatelstwo sarmackie i
też chciałbym takie otrzymać. Chciałbym otrzymać Sarmackie
obywatelstwo, ponieważ chcę aktywnie uczestniczyć w życiu
kraju i przysłużyć się jego mieszkańcom. Chciałbym sprawić,
aby sarmacja była jezcze większa, lepsza i mocniejsza. Mam
także pomysł na historię Sarmacji i innych mikronacji, która
[historia] by splotła razem ich losy. uczyłem się wykładów w
Instytucie Edukacji Sarmackiej. wielu mieszkańców tego kraju
jest dla mnie jak bracia i siostry. Chciałbym otrzymać
obywatelstwo Sarmacji także dlatego, żę wiem jak świetnie
jest mieszkać w kraju pod berłem Księcia Piotra Mikołaja.
Chciałbym wspomnieć także o tym, że Sarmacja i bez
obywatelstwa jest mi jak ojczyzna, ale z obywatelstwem
Sarmackim mógłbym dla niej więcej uczynić.

Konrad Von Sobieszek

Adres IP: 82.177.233.82

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny