Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1578 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Bartosz bartek1991pl.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 2 sierpnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Bartosz Kamiński
Data i miejsce urodzenia: 12 sierpień 1991
Miejsce zamieszkania: Wieluń ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-07-18 (15)
Identyfikator: A9301

Chciałbym otrzymać obywatelstwo Księstwa Sarmacji, ponieważ
pozwala to aktywnie uczestniczyć w życiu tej społeczności.
Wielu pracodawców i właścicieli kamienic nie chce przyjmować
mieszkańców bez obywatelstwa, jest to kolejny powód dla
którego chciałbym dostać obywatelstwo. PO naprawie SYRIUSZa
chciałbym założyć własną firmę, Obywatelstwo pozwala również
na angażowanie się w politykę i wpływ na rządy poprzez
głosowania. Mam zamiar aktywnie uczestniczyć w życiu Księstwa
Sarmacji, aby rozkwitło jeszcze bardziej niż teraz. W życiu
realnym skończyłem Gimnazjum i dostałem się do liceum. Będę
uczęszczał do klasy o profilu
matematyczno-fizyczno-informatycznej. Po zdaniu matury mam
zamiar kontynuować swoją edukację na jednej z Akademii
Wrocławskich. Czas który spędzam przy komputerze nie pozwoli
mi abym zginął i stał się martwą duszą. Mimo iż moje realne i
wirtualne nazwiska się różnią nie chciałem go ukrywać, jednak
składając wniosek z realnym nazwiskiem uzyskałem odpowiedź że
posiadam już dwa konta.

Bartosz Kamiński

Adres IP: 195.116.80.1

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny