Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 158 [X]

Grodzisk, dnia 5 października 2005 r.

Ogłoszenie Księcia Sarmacji

w sprawie wyników wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 182 — Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 24 listopada 2004 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 72.
  2. Liczba oddanych głosów: 57 (79,17%).
  3. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
    1. Krzysztof kawaler Bojar (NZM): 17.
    2. Wojciech baron Kaczmarczyk (MRW): 20.
    3. Krzysztof baron Macak: 14.
  4. Liczba oddanych głosów pustych: 6.

§ 2.

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ordynacji wyborczej stwierdzam, iż mandat poselski uzyskał Wojciech baron Kaczmarczyk.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny